dvetniška pisarna Polanc
se je razvila iz uspešne samostojne
odvetniške prakse njenega ustano- vitelja, Silvestra Polanca.

Strankam ponujamo široko področje storitev: Od zastopanja, zagovarjanja pred sodišči in drugimi državnimi organi do zastopanja pri skrbnih pregledih, pogajanjih in sklepanjih poslov ter sestavljanja listin in pravnega svetovanja z vseh področij pravne znanosti. Pretežni del naše dejavnosti predstavlja gospodarsko, statusno, davčno, civilno, odškodninsko in stvarno pravo, pomemben del dejavnosti pa zajema tudi kazensko, upravno in mednarodno zasebno pravo.

Poslujemo na območju celotne Republike Slovenije, s poudarkom na širšem območju osrednje Slovenije, Notranjske in severne ter južne Primorske. Opazno smo prisotni v bližnjih deželah Republike Italije. 

Od ustanovitve aktivno sodelujemo s partnerji iz Italije, Avstrije, Hrvaške, Srbije, Bosne, Združenih držav Amerike in drugih držav. Izkušnje smo nabirali tako na domačih kot tujih tleh, pri delu z domačimi strankami in s strankami iz držav bivše Jugoslavije, Italije, Liechtensteina, Francije, Avstrije in držav, lociranih na območju bivše Sovjetske zveze.
 
 

Gospodarsko pravo • Statusno pravo in postopki ustanovitev družb,
 • Sodelovanje pri pogajanjih,
 • Skrbni pregledi družb in njihovega poslovanja,
 • Priprava gospodarskih pogodb,
 • Gospodarski spori,
 • Davčno pravo,
 • Postopki prisilne poravnave, stečaja in likvidacije,
 • Arbitražno pravo,
 • Zastopanje tujih pravnih oseb.

Civilno pravo • Pravo obligacij,
 • Stvarno pravo,
 • Posestni spori,
 • Dedno pravo,
 • Družinsko pravo,
 • Sestava pogodb civilnega prava.

Delovno pravo • Delovno pravo in delovni spori.

Upravno pravo • Upravno pravo,
 • Upravni spori in postopki pred upravnim sodiščem,
 • Javni razpisi in javna naročila.

Kazensko in ustavno pravo • Kazenski postopki,
 • Ustavno pravo in ustavni spori,
 • Postopki pred ustavnim sodiščem.